Nalaten

Lees artikel

Besluitvorming versus (zelfstandige) vertegenwoordiging

Regelmatig kom ik in mijn praktijk cliënten tegen die de bevoegdheid tot het nemen van besluiten binnen een rechtspersoon en de bevoegdheid tot het vertegenwoordigen van een rechtspersoon door elkaar halen.

Binnen een vereniging, naamloze vennootschap en besloten vennootschap zijn er meestal twee organen die besluiten mogen nemen. Dit zijn de algemene vergadering en het bestuur. Bij een stichting is er vaak slechts één orgaan, namelijk het bestuur. Welk orgaan welke besluiten mag nemen blijkt uit de wet en uit de statuten van de rechtspersoon.

 

Lees artikel

Toezicht op rechtspersonen - de raad van commissarissen

De vraag is nu: wanneer is een toezichthoudend orgaan een raad van commissarissen als bedoeld in de wet? Indien dit orgaan in de statuten alle rechten en bevoegdheden heeft toegekend als is bepaald in de wet voor de raad van commissarissen is het evident.

Maar wat als slechts een gedeelte van de bevoegdheden hiermee overeenkomt? Wat als het toezichthoudend orgaan slechts toeziet op de financiën? Zijn deze toezichthouders dan commissarissen in de zin van de wet? Worden deze toezichthouders ineens aansprakelijk voor misstanden van de stichting op het gebied van ICT?

Lees artikel

Nieuwe wetgeving tegenstrijdig belang

De nieuwe tegenstrijdig-belang regel

Minister Van der Steur heeft in juni 2016 een wetsvoorstel 'wet bestuur en toezicht rechtspersonen' aangeboden aan de Tweede kamer.
Wat is nu nog de rol van het de notaris bij tegenstrijdig belang? Moet de notaris nog checken of er sprake is van tegenstrijdig belang? Moet de bestuurder die een pand uit de B.V. aan zich in privé verkoopt de genomen besluitvorming overleggen? En wat als de notaris van mening is dat er sprake van tegenstrijdig belang en cliënt is van mening dat dit niet het geval is?

 

Lees artikel

© Holtman Notarissen, all rights reserved  |

  Website by: eResults